ثبت شرکت اشخاص حقیقی

ثبت شرکت اشخاص حقیقی

ثبت شرکت اشخاص حقیقی

 
در تعریف حقوق را از ضرورت های ناظر بر روابط اشخاص می نامند. در صحبت از شخص این به ذهن می رسد که یک فرد عملی را مرتکب شده و یا آن را ترک کرده باشد. موضوع صحبت فردی از افراد جامعه است. شخص و یا شخصیت به شایستگی و توانایی دارا بودن حقوق و تکالیف معین و اجرا و اعمال آن گفته می شود.
 
این شایستگی ها به دو بخش تقسیم می شود:
 
اشخاص یا شخصیت های حقیقی یا طبیعی : همانطور که دولت ها و دیگر مردم بر اساس قوانین و مقررات مذکور مکلف هستند که حداقل حقوقی را برای افراد انسانی بدهند خود افراد نیز حق ندارند خود را از آزادی های مصرح در قوانین محروم سازند. شناخت اشخاص حقیقی به شناخت بهتر شخصیت های حقوقی کمک می کند. این اشخاص شامل دولت ، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشند.
 
اشخاص یا شخصیت های غیرطبیعی و حقوقی : در قرون معاصر گسترش فعالیت های اجتماعی و اقتصادی یعنی تشکیل احزاب و گروه های سیاسی و ایجاد موسسات و بنگاه های بزرگ اقتصادی در قالب مشارکت سرمایه های کوچک شخصیت های حقوقی جدید را به وجود آورده است. این اشخاص در اکثر موارد از تجمع شخصیت های حقیقی ایجاد شده اند. شرکت های تجاری و موسسات و شرکت های غیر تجاری را شامل می شوند. اشخاص حقیقی از مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقیقی و یا مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقوقی و یا مشارکت افراد حقیقی و حقوقی بر اساس قوانین و قواعد حقوقی و با اختیاران تکالیف و تعهدات خاص به وجود می آیند و پس از تشکیل و تا زمان انحلال دارای شخصیت مستقل از شخصیت اشخاصی هستند که آنها را تشکیل می دهند.
 

شرکت های تجاری :

شرکت های تجاری قراردی بین دو یا چند شخص است که بنابر آن هر یک از شرکا آورده ای با خود به شرکت می آورد. با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می شود و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی در می آید و سود و زیان هم به نسبت مقرر بین ایشان تقسیم می شود.
 
بر اساس قانون ایران شرکت های تجاری ایران بر 7 قسم هستند:
1. شرکت  های سهامی
2. شرکت تضامنی
3. شرکت با مسئولیت محدود
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید و مصرف 
 

موسسات غیر تجاری :

در این موسسات فعالیت تجاری انجام نمی شودو در آیین ثبت تشکیلات غیرتجاری و موسسات غیرتجاری این گونه تعیین شده است:
این موسسات موسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری مانند امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی(یعنی خدماتی به مشتری ارائه میگردد اما کالایی خرید و فروش نمیشود) و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. این موسسات بر دو نوع اند :
 
الف: موسسات غیر انتفاعی که هدف آن جلب منافع و تقسیم بیت اعضا نباشد. صندوق های قرض الحسنه ، موسسات خیریه و انجم های اسلامی از این دست هستند.
 
ب: موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مذبور بین اعضا خود و یا غیر باشد مانند کانون حقوقی و فنی ، موسساتی که هدفشان فضای سبز و نظافت است.
 

شرکت تضامنی :

در شرکت تضامنی حداقل شرکا 2 نفر می باشد و برای حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هر شریک می باشد.
 

شرکت مختلط سهامی : 

در این شرکت حداقل شرکا 2 نفر می باشد و برای حداقل سرمایه نیز مانند شرکت تضامنی محدودیتی وجود ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هر شریک می باشد.
 

شرکت تعاونی :

حداقل شرکا در شرکت تعاونی 7 نفر است و برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 تا 7 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.
 

شرکت سهامی خاص :

حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص 3 نفر است . حداقل سرمایه 100 هزار تومان و حداقل هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک می باشد.و دو نفر هم بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل باید انتخاب گردند و با مدیران و هیئت مدیره نسبت خانوادگی نزدیک نداشته باشند
 

شرکت با مسئولیت محدود :

حداقل شرکا 2 نفر می باشد. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک می باشد.
شرایط ثبت شرکت :
 
1. لیستی از سهامداران و درصد سهام هر یک مشخص شود .
2. لیستی از عناوین حداقل پنج نام مناسب سه سیلابی انتخاب کنید که حداقل یک اسم خاص باشد.
3. زمینه فعالیت شرکت را تعیین کنید.
4. آدرس دفتر مرکزی شرکت و نشانی شعب شرکت در شهرستانها به همراه کدپستی تعیین شود.
5. افراد تعیین شده به عنوان مدیر و بازرس و دارندگان حق امضاء راتعیین کنید.
6. این افراد باید به پلیس بعلاوه 10 شهر خود رفته و گواهی عدم سوء پیشینه دریافت کنند.
7. مدارک شناسایی کلیه اعضای معرفی شده باید توسط رئیس دادگستری برابر اصل شوند.
 
پس از بررسی مدارک توسط متصدی 3 حالت ممکن است رخ دهد :
 
1. رد شدن پرونده : این زمانی است که مدارک شما دارای ایراداتی است که قابل رفع نیست. در اینطورت شرکت شما نمی تواند ثبت شود و باید تمامی مراحل ثبت طی شده و کد رهگیری جدید اخذ شود.
 
2. ناقص بودن پرونده : این حالت زمانی است که پرونده شما ناقص است. اما این نواقص برطرف می شود و طبق ابلاغیه ای که برایتان ارسال می شود نسبت به رفع نقص مدارک اقدام می شود.
 
3. صدور آگهی : در این حالت درخواست شما موافقت شده و شخص یا وکیل او باید با اصل شناسنامه و کارت ملی برای اخذ مدارک ثبتی به دفتر مربوطه مراجعه کنند. و در آخرین مرحله ثبت باید آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی چاپ شود.

درباره پلمپ دفاتر قانونی بیشتر بدانید

درباره پلمپ دفاتر قانونی بیشتر بدانید

"پلمپ دفاتر قانونی برای تمام شرکت ها الزامیست." احتمالاً تاکنون به این جمله زیاد برخورد کرده اید و سؤالات بسیاری برایتان پیش آمده است. در این مقاله قصد داریم در ابتدا شما را با مفهوم دفاتر پلمب آشنا کنیم و بعد از آن توضیح دهیم که چرا تهیه این دفاتر ضرورت دارد.

تفاوت انواع شرکت های تجاری

تفاوت انواع شرکت های تجاری

شرکت ها که شخصیت های حقوقی محسوب می شوند انواع مختلفی دارند و از نظر تعداد اعضا، اختیارات و مسئولیت‌ها، سرمایه مورد نیاز و ... با یکدیگر متفاوتند.