وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

بازرسان شرکت وظایفی بر عهده دارند که نتیجه آن حفظ منافع مدیران، سهامداران، کارمندان، سرمایه گذاران و مشتریان شرکت است.

تمام شرکت های سهامی (سهامی خاص یا سهامی عام) باید یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل داشته باشند. (در صورت نیاز بیشتر از دو بازرس نیز می توان برای شرکت انتخاب کرد)

دو وظیفه عمده بازرس در شرکت:

- بررسی حساب ها و اظهارنظر در مورد صحت و درستی صورت دارایی، صورتحساب دوره عملکرد، حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند.
- اطلاع رسانی به سهامداران و در صورت لزوم به مقامات قضایی

مدت فعالیت بازرس یک سال است و بعد از پایان این مدت می تواند تمدید شود.

نکته: انتخاب بازرس علی البدل برای شرکت سهامی خاص ضروری نیست ولی بهتر است انتخاب شود تا در مواقع لزوم (معذوریت، فوت، سلب شرایط و یا استعفای بازرس اصلی) امور مربوط به شرکت را انجام دهد.

برای ثبت شرکت سهامی خاص و یا ثبت تغییرات شرکت با ما تماس بگیرید.

مشاوره رایگان: ۸۶۰۸۶۲۵۶-۰۲۱ 


مدارک لازم برای ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند

برای ثبت برند به مجوز نیاز دارید، این مجوز می تواند یکی از این موارد باشد: جواز کسب، جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

تمام شرکت های سهامی (سهامی خاص یا سهامی عام) باید یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل داشته باشند. (در صورت نیاز بیشتر از دو بازرس نیز می توان برای شرکت انتخاب کرد) بازرسان شرکت وظایفی بر عهده دارند که نتیجه آن حفظ منافع مدیران، سهامداران، کارمندان، سرمایه گذاران و مشتریان شرکت است.