;

تغییر نام شرکت

انتخاب نام شرکت یکی از نکات مهم در بدو تاسیس شرکت به شمار می رود.

شرکت نیز مانند افراد حقیقی نامی دارد که به آن مرسوم است. انتخاب نام شرکت یکی از مهم ترین مراحل تاسیس یک شرکت می باشد.

طبق نتایج بدست آمده نشان داده شده است که شرکت هایی که نام خود را به درستی انتخاب نموده اند بسیار موفق تر از کسانی هستند که نام های تکراری را برای خود برگزیده اند.

 انتخاب نام شرکت رعایت شرایط خاصی را می طلبد. هنگام تعیین نام باید از انتخاب نام های تکراری بپرهیزید. به نام های سه سیلابی فکر کنید. از کلمات فارسی استفاده کنید و برای استفاده از کلمه تهران ، ایران و ... باید از فرمانداری مربوطه اجازه بگیرید.

در ارتباط با نام شرکت رعایت نکات زیر الزامی می باشد :

 1. به دستور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام شرکت باید فارسی و ایرانی باشد و از استفاده کردن نام های خارجی بپرهیزید.
 2. در انتخاب نام شرکت حتما باید از اسم خاص استفاده شود.
 3. جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 باید باشد.به عبارتی دیگر 5 نام جدید سه سیلابی که حداقل دو سیلاب آن اسم خاص باشد باید اعلم شود و اگر اسم توسط اداره ثبت شرکت ها تایید شود تغییر نام صورت می گیرد.
 4. نام انتخابی نباید ناقض موازین شرعی و عرفی جامعه باشد.

تغییر نام شرکت به چه صورت انجام می پذیرد ؟

برای تغییر نام شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده ای تشکیل گردد که با تنظیم صورت جلسه ، تغییر نام توسط اعضا امضاء شود. بعد از آن باید مدارک شماسایی مدیرعامل ، مدارک شناسایی شرکت شامل کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی به همراه اسم انتخابی به اداره ثبت تحویل داده شود.

تغییر نام شرکت متضمن مراحل ویژه ای است. نامی که قرار است انتخاب گردد،منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و عندالاقتضاء اخد مجوزهای لازم خواهد بود.در ضمن،تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می گردد.

مراحل و شرایط تغییر نام شرکت :

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم یک صورت جلسه و امضاء توسط تمامی شرکا و هم چنین قید کردن میزان سهام خود
 3. ضرورت ارائه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت
 4. انتخاب هیئات نظارت در صورتی که تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد.
 5. امضای صورتجلسه توسط هیئات نظارت
 6. ارائه فیش بانکی و اصل صورت جلسه به واحد تعیین نام شرکت.
 7. پس از آن تحویل صورت جلسه به قسمت پذیرش و اخذ موافق مسئول مربوطه و امضای دفتر ثبت

تغییر نام شرکت مانند سایر تغییرات مربوط به اساسنامه شرکت امری تخصصی است که نیازمند داشتن اطلاعات کامل در این زمینه می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص :

 • کپی آگهی تاسیس شرکت
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی همه اعضای شرکت
 • کپی آگهی آخرین تغییرات در صورت داشتن تغییرات در شرکت

مراحل ثبت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود :

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
 2. تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت.
 3. انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.
 4. امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار.
 5. مراجعه یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه.
 6. ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسؤل مربوطه.

برای انجام مراحل ثبت تغییرات شرکت ها می بایست از تشریفات و آیین هایی پیروی شود که این قوانین در متن مدون قانون تجارت اعلام گردیده است. تمام تغییرات شرکتها به شکل کاملا مکانیزه در سایت اداره ثبت ورود اطلاعات شده که این فرآیند به همراه تنظیم صورت جلسه امکان ثبت تغییرات را دارد.

تعدادی از تغییرات در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده و نیز تعدادی در حدود اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد. تصمیماتی که در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است شامل : منحل کردن شرکت ، افزایش سرمایه شرکت ، ورود و خروج شریکان و نیز تغییرات دارندگان حق امضاء مجاز شرکت ، نقل و انتقال سهام و ... می باشد.


نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های سهامی خاص :

بسمه تعالی

نام شرکت:................................

شماره ثبت شرکت:......................

سرمایه ثبت شده:........................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت.....................................سهامی خاص ثبت شده به شماره .....................در تاریخ.....................ساعت............................با حضور کلیه سهامداران/اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.

الف:در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 1. خانم/آقای..................................به سمت رئیس جلسه
 2. خانم/آقای..................................به سمت رئیس جلسه
 3. خانم/آقای..................................به سمت رئیس جلسه
 4. خانم/آقای..................................به سمت منشی  جلسه انتخاب شدند.

ب:در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می باشد بحث و بررسی مقرر گردید که نام شرکت به ..................تغییر یابد و در نتیجه ماده .....................اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج:به خانم/آقای............................(احدی از سهامداران یا مدیران یا وکیل رسمی شرکت)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.


شما می توانید برای تغییر نام شرکت خود با مشاورین زبده ما در مجموعه ثبت مهر تماس حاصل فرمایید تا انها شما را در این راستا یاری رسانند.

همچنین انها می توانند ثبت تغییرات شرکت و تنظیم انواع صورتجلسه را برای شما تنظیم کنند و در این امر شما را کمک کنند پس در صورت وجود هر گونه مشاوره ثبتی با مجموعه ثبت مهر در ارتباط باشید.

 • تلفن تماس : ۰۲۱۸۶۰۸۶۱۵۴
تماس با ما