;

تغییر آدرس شرکت

منظور از آدرس شرکت ، همان نشانی قانونی و اصلی شرکت می باشد که در زمان ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت بیان می شود. آدرس شرکت باید آدرس یک ساختمان اداری باشد اما اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست.

شما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی می باشد.

اما شاید شما به هر دلیلی بعد از ثبت شرکت تصمیم به تغییر آدرس بگیرید و یا اینکه شرکاء و سهامداران شرکت تصمیم بگیرند بنا به دلایلی مرکز اصلی شرکت را تغییر بدهند که این تغییر آدرس ممکن است از یک نقطه شهر به نقطه دیگر همان شهر و یا از یک شهر به شهری دیگر از یک استان و یا از یک استان به استان دیگر صورت بگیرد.

تغییر آدرس شرکت را کدام مجمع تصمیم گیری می کند؟

از آنجایی که تغییر آدرس شرکت ، تغییر در مواد اساسنامه شرکت را در پی دارد و تغییر در مواد اساسنامه نیز در اختیار مجمع عمومی فوق العاده شرکت است، بنابراین نتیجه می گیریم که تصمیم به تغییر آدرس شرکت در اختیار انحصاری مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

البته همین جمع نیز می تواند تصمیم بگیرد که تغییر آدرس شرکت با تصویب و تصمیم هیات مدیره شرکت باشد و در اصل اختیارات خود را به هیات مدیره واگذار کند.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت :

 1. کلیه مدارک ثبتی شرکت
 2. صورت جلسه ی تغییر آدرس تنطیم شده که به امضای سهامداران و یا اعضای هیات مدیره رسیده باشد.
 3. کلیه مدارک تغییرات شرکت
 4. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اعضا
 5. کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس شرکت و ثبت تغییرات شرکت
 6. اصل مجوز صادره از سوی مراجع مربوطه در صورتی که شرکت شما در حیطه موضوعات ثبتی باشد.

 

مراحل تغییر آدرس شرکت به چه نحوی است:

 • تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده با حضور کلیه یا اکثریت سهامدارن شرکت (در صورت حضور اکثریت سهامداران می بایست تشریفات دعوت اساسنامه رعایت شود)
 • تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت
 • امضا کلیه صفحات صورتجلسه توسط حاضرین در مجمع
 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در سامانه ثبت شرکت ها و دریافت تاییدیه
 • ارسال مدارک و تاییدیه سامانه به سازمان ثبت شرکت ها توسط باجه های پستی منتخب
 • دریافت پیش آگهی تغییر آدرس شرکت
 • مراجعه به اداره ثبت و امضای پیش نویس آگهی و پرداخت حق الثبت به میزان ۵ هزار تومان
 • انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت حدوداً یک هفته پس از صدور پیش آگهی تغییرات

مدت زمان پروسه تحویل مدارک به اداره ثبت تا انتشار آگهی تغییر حدوداً ۳ الی ۹ روز می باشد.

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود :

 • تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.
 • رعایت تشریفات دعوت براساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت
 • در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت ، هیات نظارت انتخاب شده و اسامی اعضای هیات نظارت در صورت جلسه تنظیم می گردد و آنها باید صورت جلسه را امضا کنند. این صورت جلسه باید تا حداکثر یک ماه بعد از تاریخ تشکیل مجمع به اداره ثبت شرکت ها داده و ثبت گردد.
 • اگر تغییر آدرس به هیات مدیره واگذار شده باشد ، هیات مدیره باید با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام کند . اگر این تغییر از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

 نمونه صورت جلسه برای تغییر آدرس شرکت :

نام شرکت …………………… شماره ثبت ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال در تاریخ ……………….. ساعت …………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء                                      میزان سهم الشرک

 1. خانم / آقای ………………. دارای …………… ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای ………………دارای ……………… ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای ……………… دارای …………….. ریال سهم الشرکه
 4. خانم / آقای ……………… دارای …………….. ریال سهم الشرکه

محل شرکت از ( آدرس قبلی ) تهران ………………… خیابان …………………………………………………………………………………… کوچه …………………… پلاک ……………….. کدپستی …………………… تلفن ……………. به آدرس جدید : …………….. خیابان …………………………………………………………………………………………….کوچه ………………….. پلاک ………………….. کدپستی ………………… تلفن ……………………. انتقال یافت در نتیجه ماده ……… اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای …………… احدی از شرکت ( یا مدیر عامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد ) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 1. خانم / آقای ……………….. امضاء
 2. خانم / آقای ……………….. امضاء
 3. خانم / آقای ………………. امضاء

چند نکته مهم در ارتباط با تغییر آدرس شرکت که باید بدانید:

 1. حتما صورتجلسه باید روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت باشد.
 2. دو نسخه از صورت جلسه تهیه کنید و تمامی امضاها را درج کنید.
 3. همه ی صفحات صورت جلسه باید به امضای تمامی اعضا رسیده باشد.
 4. در شرکت های سهامی خاص برای تغییر آدرس سهامداران باید لیست سهام و میزان آن را در سربرگ شرکت به صورت جداگانه درج و امضاء کنند.
 5. اگر حتی به دلیل مشکل در کد پستی به مشکل برخوردید باز هم برای تغییر کد پستی باید صورت جلسه ای جداگانه تهیه و به امضاء رسانید.
 6. نکته دیگر این است که زمانی که میخواهید لیست بیمه پرسنل را رد کنید باید حتما این تغییر آدرس انجام شده باشد و کدپستی و آدرس جدید از سامانه ثبت استعلام شود و معتبر باشد.
 7. شرکت هایی که موضوع شرکت نیاز به مجوز از سازمان خاصی را دارد در صورت تغییر آدرس باید حتما از آن سازمان تایید بگیرند.

شما می توانید در صورت هرگونه سوال در خصوص تغییر آدرس شرکت و همچنین هزینه های جانبی آن می توانید با مشاوران ما در مجموعه ثبت مهر تماس بگیرید تا آنها شما را به بهترین شکل راهنمایی کنند.

 • تلفن تماس : ۰۲۱۸۶۰۸۶۱۵۴
تماس با ما