;

تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت معمولا یکی از مواردی است که شرکاء تصمیم به ایجاد تغییر در آن می گیرند.

موضوع شرکت در اصل بیان کننده فعالیت اصلی شرکت و حدود فعالیت شرکت هاست. موضوع شرکت با نظر و مشورت شرکاء شرکت صورت میگیرد و طبق تصمیم آنها تعیین می شود که این مجموعه مجاز به فعالیت در چه زمینه هایی است.

موضوع شرکت در بند دوم اساسنامه قید می شود و بر اساس همین موضوع مدیران شرکت ملزم به استفاده از سرمایه مادی و غیر مادی شرکت در راه دستیابی به اهداف می شوند و از مصرف سرمایه در مواردی غیر از آن منع می شوند.

از اصلی ترین هدف شرکت در انتخاب نوع موضوع در زمان ثبت اعلام نوع فعالیت شرکت و تعیین وظایف مدیران شرکت می باشد.

موضوع شرکت باید امری انتفاعی اعم از تجاری ویا غیر تجاری باشد. اما نمی تواند مخالف قانون و یا مغایر با نظم عمومی یا مبعم و غیر معین باشد. در بعضی از کشور ها مانند انگلیس نمی توان پس از تعیین موضوع شرکت ان را تغییر داد اما در ایران قوانین تغییر موضوع شرکت وجود دارد و برای این کار مانعی نیست.

موضوعات شرکت اساسا سه دسته هستند :

 1. موضوعاتی که غیرقابل ثبت و فعالیت هستند.
 2. موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز دارند.
 3. موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز به ثبت می رسند.

موضوعاتی که نیاز به مجوز دارند مانند فعالیت های مربوط به امور پولی و بانکی ، حج و زیارت ، شرکت های تعاونی و ... .

چگونگی انجام تغییر موضوع شرکتها :

در این رابطه با ایجاد تغییر در موضوع فعالیت شرکت اگر تمامی این کار با رعایت اصول و مراحل قانونی از نظر قانون گذار صورت پذیرد بلامانع می باشد و اشخاص حقوقی پس از ثبت شرکت می توانند مواردی را به موضوعات فعالیت شرکت اضافه و یا کلا آن را تغییر دهند.

این نکته را بدانید که تغییرات و یا اضافه کردن موارد جدید به موضوعات شرکت مستلزم اخذ مجوزهای کاری است و اگر موضوع مروبطه نیاز به مجوز داشته باشد لازم است قبل از اقدام به ثبت صورتجلسه الحاق به موضوع ، مجوزهای لازم اخذ شود.

مراحل تغییر موضوع شرکت به شرح زیر می باشد:

 1. در صورت تصمیم و صلاحدید اعضای شرکت  موضوع قابل تغییر ، افزایش و یا کاهش می باشد .
 2. برای تغییر موضوع شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده با حضور همه ی اعضای شرکت تشکیل داده و صورتجلسه تغییر موضوع شرکت تنظیم و به امضای همه ی اعضای شرکت برسد
 3. در این صورتجلسه باید سهم الشرکه ی هر یک از شرکا تعیین شود .
 4. برای تغییر موضوع شرکت باید توجه داشت که موضوع جدید مجوزی هست یا نه ؟ و در صورت مجوزی بودن موضوع باید مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح اخذ کرد .
 5. در ضمن موضوعات غیر قانونی و غیر مجاز، قابل ثبت نمی باشند .

مدارک  لازم برای تغییر موضوع شرکت :

 • تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع شرکت و امضای آن توسط اعضای هیئت مدیره
 • کپی روزنامه رسمی و آگهی تاسیس شرکت
 • کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود تغییرات
 • کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی اعضای شرکت
 • اخذ مجوزهای لازم در صورت مجوزی بودن موضوع جدید

مراحل تغییر موضوع شرکت های با مسئولیت محدود :

 1. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
 2. تنظیم صورتجلسه و امضای آن توسط شرکا با قید کردن میزان سهامشان در شرکت
 3. مراجعه به اداره ثبت شرکت ها در صورت نیاز به اخذ مجوز
 4. تحویل استعلام مربوطه به مراجع ذی صلاح
 5. دریافت پاسخ در زمان مشخص شده
 6. تحویل پاسخ استعلام و صورتجلسه به اداره ثبت
 7. امضای دفاتر ثبت بعد از تحویل مدارک
 8. تمامی صورت جلسات باید روی سربرگ شرکت با امضای شرکا و مهر شرکت به ثبت رسیده باشد.
 9. تعیین کردن موضوع شرکت به صورت کامل و یا اصلاح مواردی از آن در صورتجلسه
 10. تنظیم صورت جلسه در چند نسخه و امضای کلیه صفحات توسط هیات جلسه و تحویل یک نسخه به اداره پست و درج بارکد پستی در سیستم.
 11. انجام کلیه اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی

 

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت :
 ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ  تضامنی ـ  نسبی )

نام شرکت.......................... ............ .............  شماره  ثبت   . .... . ............... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ........ ..... ........... ریال در تاریخ ............  ساعت ........ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                 میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
در نتیجه ماده…......................... اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 • خانم / آقای …..................................    امضاء
 • خانم / آقای …..................................    امضاء
 • خانم / آقای …..................................    امضاء
 • خانم / آقای …..................................    امضاء

در ادامه به چند نکته در ارتباط با تغییر موضوع شرکت اشاره میکنیم :

 1. حتما موضوعات شرکتی را از موضوعات فعالیت موسسات غیرتجاری جدا کنید.
 2. بعضی موضوعات نیازمند اخذ مجوز هستند که در صورت مجوزی بودن باید شماره مجوز در موضوع ذکر شود.
 3. موضوعات فعالیت شرکت های تعاونی به صورت تک موضوعی انتخاب شوند.
 4. این نکته را بدانید که امکان تنظیم موضوعات گوناگون در کنار یکدیگر در قالب شرکت های چند منظوره امکان پذیر می باشد.
 5. در تنظیم تغییر موضوع شرکت تدوین موضوعات بازرگانی که جز جدانشدنی فعالیت هر شرکت می باشد اهمیت دارد.

 • تلفن تماس : ۰۲۱۸۶۰۸۶۱۵۴
تماس با ما