;

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

سرمایه شرکت بنا به دلایلی دچار تغییراتی از قبیل کاهش سرمایه و یا افزایش آن می شود که این تغییرات نیازمند رعایت نکات و موارد متفاوتی است. در اصل سرمایه یکی از موارد اصلی در تجارت و کسب سود می باشد.

شرکت های حقیقی و حقوقی برای یک هدف مشترک تشکیل می شوند :

 1. شرکت هایی که سهامداران و امتیازآوران آن مسئولیت زیادی برعهده دارند.
 2. شرکت هایی که سرمایه گذاران آن بسته به میزان سرمایه ای که گذاشته اند مسئولیت دارند.
 3. شرکت هایی که برخی دارای مسئولیت محدود و برخی دیگر دارای مسئولیت نامحدود می باشند.

افزایش سرمایه شرکت :

افزایش سرمایه شرکت در اصل افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت یا در اصل افزایش میزان تعداد سهام شرکت می باشد. شرکت ها برای فعالیت های جدید خود نیاز به نقدینگی دارند که یکی از مزایای حضور در بورس به منظور افزایش سرمایه می باشد.

این افزایش سرمایه همچنین ممکن است از طریق آورده های نقدی ، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته ، صرف سهام و یا ترکیبی از این موارد است.

برای افزایش و کاهش سرمایه شرکت باید نکاتی را رعایت کنید :

 1. تایید مبلفی که افزایش یافته است.
 2. تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت
 3. تایید تمامی سرمایه قبلی موجود در شرکت

روش های افزایش سرمایه شرکت :

 1. افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام امکان پذیر می باشد.
 2. مبلغ اسمی را به صورت نقدی می توان پرداخت کرد.
 3. تبدیل و تغییر اوراق قرضه به سهام
 4. مطالبات و پرداخت های نقدی که توسط افراد حقیقی و حقوقی به شرکت وارد شده به سهام تبدیل شود.
 5. انتقال سود تقسیم نشده و عواید حاصل از ان با اضافه کردن ارزش های جدیدی که سهام بدست آورده است.

اهداف افزایش سرمایه شرکت :

به طور کلی اهداف اصلی افزایش سرمایه شرکت به شرح زیر می باشد:

 1. شرکت ها برای ادامه و توسعه فعالیت های خود به دنبال افزایش سرمایه می روند.
 2. شرکت ذخائر زیادی دارد و قصد تقسیم بین شرکا را هم ندارد.
 3. شرکت اجناسی خریده است و به ازای آن سهام فروخته و  سرمایه را افزایش می دهد.
 4. شرکت به دنبال وارد نمودن افراد جدیدی به دایره سهامدارن خود می باشد.

مدارک لازم برای افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص :

 • صورت جلسه مجمع فوق العاده مبتنی بر تصویب افزایش سرمایه
 • اظهارنامه شرکت که به امضای همه مدیران شرکت در آمده باشد.
 • سند بانکی مبنی بر افزایش سرمایه

کاهش سرمایه شرکت به چه صورت انجام می شود :

گاهی ممکن است سرمایه شرکت کاهش یابد که این کاهش سرمایه به دو دلیل اختیاری و یا اجباری ممکن است صورت پذیرد.

کاهش سرمایه به صورت اختیاری :

زمانی که شرکت به زودی موفق به انجام منظور خود نمی شود و سرمایه بیشتر از احتیاج خود در اختیار دارد می تواند قسمتی از سرمایه را کاهش دهد و به شرکاء مسترد دارد.

این کاهش سهام با تصمیم مجمع عمومی شرکت زمانی اتخاذ می شود که در صورت کاهش سرمایه لطمه ای به تساوی حقوق سهام وارد نشود و سهام از حداقل مبلغ مشخص کمتر نشود.

اگر کاهش سرمایه به منظورکاهش سهام شرکا باشد ممکن است که شرکا سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج شوند. این را نیز بدانید که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند.

کاهش سرمایه به صورت اجباری :

اگر کاهش سرمایه بر اثر برداشت نباشد و زیان های شرکت باعث از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت شده باشد ، قانون هیات مدیره شرکت را موظف می کند که مجمع عمومی را دعوت نماید تا نسبت به به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم گیری کند. البته مجمع عمومی شرکت تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت.

اگر مجمع عمومی شرکت رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند مشروط بر اینکه از میزان حداقلی که برای شرکت های سهامی تعیین شده است کمتر نباشد.

به دو صورت کاهش سرمایه وجود دارد :

 1. کاهش تعداد سهام شرکت : در این روش شرکت سهامی بدون اینکه از مبلغ اسمی سهام بکاهد اقدام به کاهش تعداد سهام موجود شرکت می نماید.
 2. از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام شرکت : در این روش اسمی سهام شرکت کاهش پیدا میکند و سهام قدیم شرکت کلا باطل می شود و سهام جدید که از ارزش اسمی کمتری برخوردار هستند بین سهامداران شرکت با توجه به تعداد سهام آنها تقسیم می شود.

چند نکته مهم :

ماده 165 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می کند مادامی که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

در اصل تمام سرمایه شرکت باید پرداخت شود و رسیدهای ان موجود باشد در غیر اینطورت هرنوع افزایش سرمایه غیر مجاز می باشد و تصمیم در این مورد رسمیت ندارد.

نکته دیگر ان است که افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی شرکت نیز غیرمجاز می باشد و شرکت مجاز نیست از میزانی که در قانون مشخص شده است عدول کرده و از آنجا دست به افزایش سرمایه بزنند.

برای افزایش سهام شرکت اگر شرکت سهامی خاص باشد باید بازرسین درون سال مالی تمدید شده باشند.

شما می توانید برای هرگونه سوال در ارتباط با نحوه افزایش و کاهش سهام شرکت خود با کارشناسان و مشاوران ما در مجموعه ثبت مهر تماس حاصل نمایید تا آنها شما را به بهترین نحو راهنمایی کنند.

 • تلفن تماس : ۰۲۱۸۶۰۸۶۱۵۴
تماس با ما