;

ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

متقاضیان زمانیکه شرکت خود را به ثبت رساندند می توانند تغییراتی بر روی آن انجام دهند که این تغییرات می تواند شامل افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر موضوع شرکت ، تبدیل سهام به بانام و بی نام ، تغییر حق امضا شرکت ، تغییر آدرس و ... باشد و اگر قصد دارید هر یک از این کارها را انجام دهید باید بصورت قانونی انجام دهید.

ثبت تغیرات شرکت از چند طریق تنظیم می شود :

 1. ثبت تغییرات شرکت از طریق هیئت مدیره
 2. ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی عادی
 3. ثبت تغییرات شرکت از طریق تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

ثبت صورتجلسه هیئت مدیره

تغییرات از طریق هیات مدیره شرکت :

افرادی که سهام برای شرکت ارائه می دهند را هیات مدیره می نامند و رئیس هیات مدیره از طریق سهامداران با تصمیم و رضایت خودشان حداقل به مدت دو سال انتخاب می شود. هیئت مدیره وظیفه دارد یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس انتخاب کند.

وظایف هیئت مدیره شرکت :

 1. هیئت مدیره وظیفه دارد که هر ۶ ماه یکبار میزان دارایی و قروض شرکت را به به بازرسان شرکت تحویل دهد.
 2. مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملات شرکت دخالت نمایند. اگر معاملات بدون اجازه هیئت مدیره انجام گیرد می توان این معاملات را باطل نمود.
 3. بعد از انتخاب شدن هیئت مدیره، مدیر باید سمت خود را قبول کند.
 4. مدیر عامل و مدیران نمی توانند معاملات را انجام دهند زیرا اگر دچار خسارت شوند باید خودشان این خسارت را پرداخت نمایند.
 5. فقط موسسات اعتباری و بانک ها می توانند معاملات انجام دهند و اعضاء دیگر حق این کار را نخواهند داشت.

تنظیم و ثبت صورت جلسه هیات مدیره :

احضار و ریاست جلسات هیات مدیره وظیفه ی رئیس هیات مدیره و در غیاب او عهده نایب رئیسش می باشد. رسمی بودن جلسات با حضور داشتن بیشتر از نیمی از اعضا هیئت مدیره موجب می شود.

تصمیم گیری باید در جلسه رسمی با اکثریت مطلق آرا حضار در جلسه اخذ شود ، جز در مواردی که در اساسنامه اکثریت بیشتری پیش بینی شده باشد.

برای هرکدام از جلسه های هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم گردد. این صورت جلسه باید حداقل به امضای اکثریت حضار در جلسه برسد.

در کلیه صورت جلسه های هیئت مدیره باید نام مدیرانی که در جلسه حاضر هستند و یا غیبت دارند و چکیده ای از مباحث در جلسه با ذکر تاریخ آن عنوان شود. اگر هر کدام از مدیران که در جلسه حاضر هستند یا قسمتی از تصمیم های داخل صورت جلسه مخالفت نماید باید در صورتجلسه عنوان شود.

هر تغییراتی که در هیئت مدیره بخواهد اعمال شود مانند تغییر مدیر عامل و تغییر یا تعیین حق امضای مجاز شرکت در صلاحیت هیئت مدیره است.

برای اعلام تغییرات در شرکت های سهامی خاص باید صورت جلسه مربوط به آن مجمع تنظیم شود و تمام اعضای شرکت آن را امضا نمایند و برای اداره ثبت شرکت ها ارسال شود.

برای اعمال برخی از تغییرات نیاز به ارائه همزمان دو یا چند صورت جلسه می باشد برای ورود و خروج اعضا به این صورت است که اول باید صورت جلسه ورود عضو جدید تنظیم شود و بعد صورت جلسه خروج تنظیم و ثبت شود. در این صورت ارجاع صورتجلسه اول  بدون تنظیم صورت جلسه ورود نفر جدید امکان پذیر نیست.


نمونه از صورت جلسه هیات مدیره :

بسمه تعالی

نام شرکت ............................................... .
شماره ثبت شرکت:…………….. سرمایه ثبت شده:…………………
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت…………..سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………در مورخ ……………..ساعت ………………..با حضور تمامی/اکثریت سهامداران در مکان قانونی شرکت(چنانچه جلسه در مکان دیگری جز مکان قانونی شرکت تشکیل شده نشانی آن مکان عنوان گردد) تشکیل گردید.

الف : در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت :

1-خانم/آقای……………………………به سمت رییس جلسه
2-خانم/آقای………………………….به سمت ناظر جلسه
3-خانم/آقای…………………………به سمت ناظر جلسه
4-خانم/آقای………………………..به سمت منشی جلسه گزینش شدند.

ب: در رابطه با دستور جلسه ۱-گزینش مدیران۲-گزینش بازرسان ۳-گزینش روزنامه کثیرالانتشار ۴-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به تشریح ذیل اخذ تصمیم گشت.

ب-1- با رعایت نمودن ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……………..به سمت بازرس اصلی خانم/آقای……….به سمت بازرس علی البدل برای زمان یک سال مالی گزینش گردیدند.

ب-2-روزنامه کثیرالانتشار ………………..به منظور نشر آگهی های شرکت گزینش گردید.

ب-3-بعد از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………..تصویب گردید.

ح:به خانم/آقای……………….شخصی از سهامداران یا شخصی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که علاوه بر رجوع به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت نمودن حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.

امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه……………………..ناظر جلسه……………………..منشی جلسه……………………………امضاء اعضای هیات مدیره:
۱-………………………………۲-…………………………..۳-……………………………..۴-…………………………..


مقاله پیشنهادی :  ورود و خروج اعضا

نکاتی در ارتباط با تنظیم صورت جلسه که باید رعایت شود ؟

 1. زمانی که بازرسین و هیئت مدیره صورتجلسه را امضاء کنند یعنی قبولی خود را با آن تغییرات تایید کنند یا با نامه ای جداگانه تاییدیه خود را اعلام نمایند باید این برگه ها به صورت جلسه ضمیمه شوندو به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود.
 2. از زمان تشکیل جلسه به مدت یک ماه فرصت دارید تا صورت جلسه را به اداره ثبت شرکت ها تحویل دهید.
 3. به صورت کلی صورت جلسه باید در چند نسخه تهیه شود و به امضای هیئت رئیسه جلسه برسد و در پایان ، یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.
 4. کلیه شرکا تمامی صفحات صورت جلسه را امضا کنند.

مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات شرکت :

 1. مدارک احراز هویتی شناسنامه و کارت ملی اعضا جدید
 2. مدارک احراز هویتی اعضا قدیم و جدید
 3. کارت پایان خدمت اعضا
 4. اسامی اعضا که حق امضا دارند
 5. مبلغ سرمایه اولیه و سرمایه جدید
 6. فتوکپی آخرین آگهی از تغییرات شرکت

 • تلفن تماس : ۰۲۱۸۶۰۸۶۱۵۴
تماس با ما