مدارک لازم برای ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند

ثبت برند (علامت تجاری یا نام تجاری) هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی امکان پذیر است.

با ثبت کردن برند از سوء استفاده های احتمالی در امان هستید و می توانید با قدرت و امتیازات بیشتری در حوزه ی کاری خود (در سطح کشور و حتی در سطح بین الملل) فعالیت کنید.


برای ثبت برند چه مدارکی لازم است؟

 

مدارک لازم برای اشخاص حقیقی

- کپی شناسنامه
- کارت ملی
- کپی مجوز فعالیت (جواز کسب، جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
- کپی کارت بازرگانی (اگر برند لاتین باشد و در فرهنگ لغت فارسی معنی نداشته باشد)

 

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

- کپی شناسنامه
- کارت ملی
- کپی مجوز فعالیت (جواز کسب، جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی)
- کپی کارت بازرگانی (اگر برند لاتین باشد و در فرهنگ لغت فارسی معنی نداشته باشد)
- کپی روزنامه ی تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)


مدارک لازم برای ثبت برند

مدارک لازم برای ثبت برند

برای ثبت برند به مجوز نیاز دارید، این مجوز می تواند یکی از این موارد باشد: جواز کسب، جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره از نهادهای نظارتی و حاکمیتی دولتی

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

وظیفه بازرس در شرکت سهامی خاص چیست؟

تمام شرکت های سهامی (سهامی خاص یا سهامی عام) باید یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل داشته باشند. (در صورت نیاز بیشتر از دو بازرس نیز می توان برای شرکت انتخاب کرد) بازرسان شرکت وظایفی بر عهده دارند که نتیجه آن حفظ منافع مدیران، سهامداران، کارمندان، سرمایه گذاران و مشتریان شرکت است.